Seafrigo

world-map

Seafrigo Nordic ingår i Seafrigo-koncernen. Seafrigo är ett privatägt företag grundat i Le Havre 1976. Det som började med hantering av importerad mat i hamnen i Le Havre är i dag en global logistikkoncern med kontor i de största hamnarna i världen och lager i Le Havre, New York, Miami, Hong Kong och Melbourne. Huvuddelen av  verksamheten är sjö- och flygfrakt samt tempererad lagring och hantering. Tillsammans med distributionspartners på den lokala marknaden tar vi ansvar från dörr-till-dörr. 

Sjöfrakt

Seafrigo Nordic erbjuder transport av temperaturkontrollerade containers via alla rederier till och från Norden. Tack vare vår globala inköpsvolym och aktiva dialog med rederierna ska vi kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser. Men kanske viktigare än att erbjuda det absolut lägsta priset för själva frakten vill vi alltid kunna erbjuda högsta service- och leveranskvalitet. Livsmedel är ofta färskvaror och förseningar i försörjningskedjan kan förstöra stora värden. För att undvika störningar arbetar vi hela tiden med alternativa lösningar för att säkra plats och utrustning, övervakar transporten hela vägen och samarbetar med våra lokala kontor för en smidig införsel och leverans.

LCL

Seafrigo erbjuder även tempererade dellaster (1 pall och uppåt) från Norden till 13 destinationer runt om i världen. Vi organiserar hämtning i Norden, transporterar till Le Havre där godset konsolideras och lastas i containers. Containrarna avgår enligt ett fastlagt schema, till de flesta destinationer varannan vecka. I mottagarhamn tar vårt lokala kontor hand om införtullning och last-mile. Lösningen fyller gapet mellan att boka en hel container och flygfrakt i förhållande till pris/flexibilitet. Systemet byggs ut kontinuerligt. I dag har vi service till nedan destinationer (temperatur inom parentes)

 • New York (-20°C/+3°C)
 • Montreal (-20°C/+3°C)
 • Vera Cruz (+3°C)
 • Valparaiso (+3°C)
 • Tokyo (-20°C/+3°C/+15°C)
 • Kobe (+3°C)
 • Hong Kong (-20°C/+3°C/+15°C)
 • Shanghai (-20°C/+3°C)
 • Singapore (-20°C/+3°C/+15°C)
 • Busan (-20°C/+3°C)
 • Melbourne (-20°C/+3°C)
 • Fort de France (+3°C)
 • Pointe des Galets (-20°C)

Lämpligt för mindre kvantiteter, att starta en export eller lösa ett engångsbehov.

Vänligen kontaka Magnus Mohlin eller Peter Jönsson, tel+46(0)42 400 55 10 så berättar vi mer.

dsc_2339